only rock

for rocker
 
AnasayfaTakvimMVSAxtarİstifadəçi siyahısıİstifadəçi qruplarıQeydiyyatdan keçinGiriş

Paylaş | 
 

 MASONLUQ

Aşağa gitmek 
MüəllifIsmarıc
Admin
Admin
avatar

İsmarıc sayı : 65
Kayıt tarihi : 26/08/10

Yeni mövzuMövzu: MASONLUQ    Ş. Sen. 04, 2010 1:23 am


Mason sözü Fransızca
"divar ustası" mənasını verən maçondan gəlir. Masonlara
farmason və ya franmason da (fransızca sərbəst divarçı) deyilir. Bir təşkilat
olaraq dünya hegemonluğunu öz idarəsi altına almağı hədəfləyən gizli bir yəhudi
idealogiyasıdır.


Masonluq, Roma kralı Herodot (ö.44)
tərəfindən qurulmuşdur. Ona Keram Apiud və Moab Lome adında iki yəhudi kömək
etmişdir. Masonluq ilk günlərindən etibarən hilə, tələ, yalan kimi vasitələrlə
fəaliyyət göstərmiş, qorxu salmaq məqsədilə bir çox simvollar və adlar seçib
bunlardan istifadə etmişdir.

Qüdsdəki Süleyman məbədi masonların
müqəddəs məkanları sayılır. Bu məbədin memarı qəbul edilən Hiram usta da
masonluğun piri sayılır.

Masonlar Allaha, Peyğəmbərlərə, qeybə inanmırlar və
bütün bunları ağılsızlıq sayırlar.
Onlar yəhudilər
xaricində olan millətləri kiçik cəmiyyətlər şəklində bölüb, onların davamlı
olaraq bir-biriləriylə müharibə etmələrini istəyirlər. İnsanlar üçün vacib olan
əxlaqi, fikri və dini dəyərləri yıxıb, bunların yerinə anarxiyanı, dinsizliyi,
əxlaqsızlığı yayırlar. Masonlar cəmiyyətin aşağı təbəqəsinə rüşvət və yüksək
mövqe vəd edib, onların masonluğa girmələrini təmin edirlər. Lakin bu
idealogiyaya daxil olduqdan sonra oradan çıxmaq qeyri-mümkündür. Onlar həmin
insanları öz təsirləri altında saxlamağı bacarırlar və istədikləri əmrləri
onlara verirlər. Masonluğa daxil olmaq istəyən insanın qarşısına vacib şərtlər
qoyulur: dini, əxlaqi və milli normalardan ayrılması və özünü bütünlüklə
masonluğa həsr etməsi. Masonlar ümumiyyətlə evlilik bağlarının çökməsini
istəyirlər. Evlilik onlar üçün vacib sayılmır. Onlar qadınları bir vasitə kimi
görürlər. Xüsusən də müsəlmanlar arasında olan artımın və onların nüfuzlarının
genişlənməsinə qarşı güclü fəaliyyət göstərirlər.


Tarix boyu masonluq islam cəmiyyətinin
başına gələn bəlaların arxa planda hazırlayıcısı olmuşdur. İslam xilafətinin
süqut etməsində, Sultan Əbdülhəmid xanın taxtdan endirilməsində onların rolu
müstəsnadır. Bundan başqa Fransa inqilabını, bolşevik və İngiltərə
inqilablarını da onlar təşkil ediblər.


Masonlar 3 sinfə bölünürlər:

1. Kiçik korlar: Yeni masonlar.

2. Krallıq masonluğu: Bu dərəcəyə tamamiylə dinini, vətənini, millətini
inkar edən, bütünlüklə özünü yəhudiliyə həsr edənlər çata bilər.


3. Beynəlxalq masonlar: Bütün siniflərin zirvəsi hesab
olunur. Əksər nümayəndələri yəhudidir və bunlar bir neçə nəfərdən ibarətdir.
İmperatorları, kralları və dövlət başçılarını idarə edirlər.


Masonlar bir-birlərinə
"biradər",
mason olmayana da
"xarici"
deyirlər.


Onların ən qədim kitabları Dr.Jones
Andersonun yazdığı 1723-cü ildə nəşr olunan
"Qanunlar"
adlı kitabla, 1734-cü ildə nəşr olunan David Kasliyə
aid "Vəsiyyətlər" adlı kitabdır.
Masonluqla satanizm
arasında bir çox oxşar cəhətlər vardır:


1. Hər iki idealogiya yəhudi köklüdür.
Bunların hər ikisinin arxasında yəhudi cəmiyyəti dayanır.


2. Hər ikisində Tanrı məfhumu inkar
edilir. Onlar Darvinin
"Təkamül
nəzəriyyəsi"
ni əsas
götürürlər. Bundan başqa heç bir inanc əsaslarına inanmırlar.


3. Bunların hər ikisi dünya
hegemonluğunu əldə saxlamaq üçün bütün qüvvələrini sərf edirlər. Masonluq demək
olar ki müəyyən qədər bu nəaliyyəti əldə etmişdir. Amma satanizm hələ ki bu
mövqeni əldə etməmişdir.


4. Satanizm və masonluğun əsas hədəfi
insanlara zülm etmək, əxlaqi, dini və fikri dəyərləri pozmaq, dinsizliyi və
əxlaqsızlığı cəmiyyətə təbliğ etmək, müharibələr, terror aktları, soyqrımlar
təşkil etməkdir. Hər iki idealogiya bu işin öhdəsindən çox məharətlə gəlir,
əsasən də satanizm dinsizlik və əxlaqsızlığın yayılmasında üstünlük təşkil edir.
Artıq bir neçə ildir ki, hər iki idealogiya öz təbliğatlarını açıqcasına bir
çox internet saytlarında, jurnallarda, reklam çarxlarında genişləndirirlər.Faşizm

Faşizm də satanizm kimi təməl
fəlsəfəsini sosyal Darvinizmə dayandırır. Faşizmə görə dünya fərqli irqlər
arasındakı bir mücadələ meydanıdır. Qan tökmək, müharibə etmək, digər insanlara
dərd çəkdirmək faşistlərin nəzərində müqəddəs bir vəzifə, həm də bir zövqdür.


Faşizm və satanizm arasındakı ortaq
nöqtələrdən biri, XIX əsrin ateist və din düşməni fəlsəfəçilərindən olan
Nitşeyə qarşı böyük hörmətləridir. Nitşe, bütün ilahi dinlərə qarşı nifrət dolu
yazılar yazmış, özünü
"Dəccal"
olaraq tanıtmış və ağlını itirərək ölmüşdür. O, yazılarında sevgi, mərhəmət,
yaxşılıq kimi əxlaqi məziyyətlərin yerinə dünyada pisliyin hakim olmasını və
yalnız güc sahiblərinin hegemonluq etməsinin tərəfdarı olmuşdur. Nitsenin
fikirlərini müdafiə edənlərin başında Nazilər gəlməkdədir və bu gün neo-Nazi
qrupları Nitşe fəlsəfəsini tədris edirlər.


Nitşe ümumiyyətlə satanist bir
mütəfəkkir olaraq qeyd olunur və Laveyin Nitşenin fikirlərindən faydalandığı
şübhəsizdir. Satanistlər Avropa və Amerikadakı faşist qruplarla iş birliyi
içində olduqlarını açıq şəkildə ifadə edirlər. Lavey öz əsərlərində Nitşedən
çoxlu sitatlar gətirmişdir.


Satanizm və faşizmin ortaq
nöqtələrindən biri də
"Seçim
teoremidir"
. "Seçim
teoreminə"
görə,
necə ki sağlam heyvan cütlüyündən yaxşı heyvan cinsləri yaranırsa, sağlam insan
cütlüyündən də sağlam insanlar yaranmalıdır. Bu teoremin əsas məqsədi əlil və
xəstə insanları cəmiyyətdən təmizləməkdir. Nasiz Almanyasında bu sağlam olmayan
məntiq təşəkkül tapanda, on minlərlə irsi və əqli xəstə olan insanlar
insafsızcasına öldürülmüşdür. Satanizm də bu teoremi özünə qaynaq olaraq
götürmüş və fəaliyyəti zamanı bundan mükəmməlcəsinə istifadə etməkdədir.
Satanistlər öz qruplarına insanları dəvət etdikləri zaman ilk olaraq onların
sağlamlıqlarını gözönünə alırlar.
Xəstə insanlar yalnız qurban məqsədilə
götürülə bilər. Bu da faşizm və satanizmin nə qədər geri düşüncəli bir
idealogiyalar olduqlarını sübut edir.


Satanizm və faşizmin musiqiləri mövzu
və ritm baxımından bir-birinə çox yaxındır. Misal üçün satanist-faşist musiqi
qruplarının ən məşhurlarından biri olan Cradle of Filth (Pislik yatağı) qrupu
bütün mövzularını əxlaqsızlıq, iyrənclik və qaranlıq üzərində qurmuşdur. Qrup
üzvləri üzlərinə son dərəcə qeyri-adi makiyajlar edir və şeytanabənzər
qiyafətlər geyinirlər. Qrupun konsertlərində dinə qarşı böyük hörmətsizliklər edilir
və dini kitablar tamaşaçıların gözü önündə parçalanıb,yandırılır. Qrupun
solisti Marilyn Manson 1995-ci ildə edilən bir reportajda ona təqdim olunan
"təkamül haqqında düşüncəniz
nədir?"

sualına belə cavab vermişdir:

"Sosyal
Darvinizmə inanıram, ümumiyyətlə təkamül nəzəriyyəsinə inanıram, amma yaradılış
fikrinə və yaradıcılığa inanmıram."


Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlmək
olar ki, faşizm və satanizmin fikirləri eynidir və hər ikisi bir-birinə hər bir
sferadan oxşar olan iki ateist idealogiyadır.


Komunizm


Satanizmin qaranlıq dünyasının bir
başqa ünsürü, komunizm idealogiyasıdır. Bu idealogiyanın təməli maddəçiliyə
dayanır. Almanyada Karl Marks və Fredrich Engels tərəfindən yaranmışdır. Lakin
düşüncənin ilk təməllərini Alman yəhudisi Karl Marks (1818-1883) atmışdır. Onun
ən məşhur əsərləri 1848-ci ildə nəşr edilən
"Komunist Manifesti" və 1867-ci ildə nəşr edilən "Kapital"dır. Marks hər bir dinə düşmən münasibəti
bəsləyirdi və bu düşmənliyin altında Marksın satanizmlə əlaqəsi olduğu
şübhəsizdir. Vatikan Universitetinin məşhur tarixçisi Malaçi Martin bu mövzuda
belə məlumat verir:


"
Gənclik dövründə Berlin Universitetində
oxuyan Karl Heinrix Marks, kin duyğusunun üstünlük təşkil etdiyi satanizmə
maraq göstərirdi. O gündən sonra yazdığı şerləri "Oulanem" adlandırırdı.
�Oulanem� şeytan mənasını verən mistik bir
addır."


K.Marksın ən yaxın dostu Fredrich
Engelsin (1820-1895) komunist idealogiyasının yayılmasında böyük rolu olmuşdur.
Engelsin əsərləri bunlardır:


1. "Ailənin təməli"

2. "Xüsusi mülkiyyətin və dövlətin
təməli"


3. "Xəyali və elmi sosyalizm"Bunlardan başqa Vladimir İliç Lenin,
İosif Visarionoviç Stalin və Trotski müəyyən bir dövr ərzində dünyanı
komunizmin əsarətində saxlamışlar.


Komunizm Tanrının varlığını və axirəti
tamamilə inkar edir.
Maddə hər şeyin təməlidir. Üç şeyə inanırlar: Marks, Lenin və Stalin. Üç şeyi inkar edirlər:Tanrı, din və xüsusi mülkiyyəti. Bütün dinlərə qarşı çıxırlar, çünki
onlara görə din, cəmiyyəti uyuşduran bir tiryəkdir. Komunistlərin fikrinə görə
bütün mallar cəmiyyətə aiddir və heç bir vərasət qəbul olunmur. Onların
inanclarına görə nə axirət vardır, nə imtahan, nə də savab. Varolan sadəcə bu
dünyadır. Qurani-Kərim Xəlifə Osmanın zamanında uydurulmuş, sonra VIII əsrə
qədər çoxlu dəyişikliyə məruz qalmış və nəhayət cəmiyyəti uyuşdurmaq üçün
istifadə olunmuşdur.


Komunist düşüncə ailə bağlarını
kəsinliklə inkar edir. Onlar əsarətləri altında olan müsəlman ölkələrində
məscidləri dağıdıb, onları əyləncə yerlərinə çevirirdilər. Müsəlmanların rahat
ibadət etmələrinə əngəl olurdular.


Komunizmin ən böyük hədəfi bütün
dünyanı öz əsarəti altında saxlamaqdır. Lenin deyir ki:
"Dünyanın dörtdə üçünün məhv olması bir şey
deyil.Vacib olan qalan dörtdə birinin komunist olmasıdır".


Komunizm tarixində önəmli yerə sahib
olan Michael Bakunin satanistdir. Bakunin anarxiyanın qurucusu olaraq
bilinməkdədir və anarxiya komunizmin radikal versiyasından başqa bir şey deyil.
Dövləti, dini, ailəni və bütün ictimai dəyərləri yox etməyi hədəfləyən anarxist
idealogiyanı əsas məqsədi hesab edən Bakunin, ilhamını satanizmdən almış və
bunu açıq etiraf etmişdir. Şeytanın Allaha olan üsyanını komunistlərin dinə,
dövlətə və cəmiyyətə olan üsyanına oxşadan Bakunin "İblis bütün
inqilabçıların lideridir" demişdir.


Satanizmlə komunizmin oxşarlığının bir sübutu
da, onların simvollarıdır. Komunizmin simvolu beşguşəli ulduz içində
oraq-çəkicdir. Bu simvol bir daha komunizmin satanizmdən yararlandığını
göstərir.
(davamı var)
Əvvələ qayıt Aşağa gitmek
İstifadəçi mə`lumatlarına bax http://green.4rumer.com
 
MASONLUQ
Əvvələ qayıt 
1 səhifə (Cəmi 1 səhifə)

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdakı ismarıclara cavab verə bilməzsiniz.
only rock :: additonal information-
Keç: