only rock

for rocker
 
AnasayfaTakvimMVSAxtarİstifadəçi siyahısıİstifadəçi qruplarıQeydiyyatdan keçinGiriş

Paylaş | 
 

 Sionizm nədir?

Aşağa gitmek 
MüəllifIsmarıc
Admin
Admin
avatar

İsmarıc sayı : 65
Kayıt tarihi : 26/08/10

Yeni mövzuMövzu: Sionizm nədir?   B. Sen. 05, 2010 3:35 am

Dünya
miqyasında baş verən qlobal siyasi proseslərin düzgün təhlilini vermək,
həmin proseslərin arxasında duran qüvvələri və onların niyyət və
məqsədini müəyyən etmədən mümkün deyildir. Bütün baş verən siyasi
hadisələr, dünyanın harasında baş verməsindən asılı olmayaraq,
bir-birilə sıx və üzvü surətdə bağlıdır və vahid mərkəzdən idarə olunur.
Həmin
hadisələri yaradan səbəblərə və onların doğurduğu mənfi nəticələrin
aradan qaldırılmasına məhəlli və regional bir şəkildə yanaşmaq bizim
reyallığı qətiyyən əks etdirməyən yalnış təhlilləri aparmağımıza səbəb
olar. Ona görə də bizə, ilk növbədə, əlimizdə olan məlumatlardan
istifadə edərək, dünya siyasətinin aparıcı istiqamətlərini
müəyyənləşdirmək zəruridir. Burada vurğulanması vacib olan məqam ondan
ibarətdir ki, dünya siyasətinin ümumi sixemi və tələbləri, prinsipial
olaraq, aparıcı dövlətlərin tərəfindən ortaya qoyulur və həmin
dövlətlərin də ideoloji cərəyanların və qlobal siyasi qüvvlərin təsiri
altında qalması təkzib edilməzdir. Biz məhz belə kontekstdən yanaşaraq
“Sionizim” mövzusuna toxunacaq və onun həm imperiya dövlətlərinə təsir
etməsi, həm də “Fələstin münaqişəsi”nin səbəbkarı və iştirakçısı olması haqqında danışacağıq.
ionizim
bir ideya-siyasi cərəyan kimi XIX əsrin sonlarında meydana gəlmiş və
tamamilə mürtəce və dağıdıcı xarakter daşıyır. Məlumdur ki, siyasi
sionizm öz əsas ideyasını orta əsrlərdə geniş yayılmış dini sionizmdən
götürmüşdür. Bu ideyanın məzmunu isə iudaizmin müqəddəs kitabı “Bibliya” rəvayətləri
əsasında yaranmış nəzəriyyədən-bütün Yer kürəsinə yayılmış yəhudilərin
Qüdsdə Sion dağlarına, yəni “ulu əcdadlarının torpağına” qayıtmasının
labüdlüyündən ibarətdir.
Bütün sionist təbliğatçıları sübut etməyə
çalışmış və yenə də çalışırlar ki, bunu yəhudilərin vətəni Livan
dağları ilə İordan çayı, Sina səhrası ilə Aralıq dənizi arasında
yerləşən Fələstin ölkəsidir. Ancaq “Fələstin” sözü sionistlərin
ürəyincə deyil. Çünkü elə bu sözün özü “yəhudilərin həmin ölkəyə olan
təbii və tarixi hüquqları” haqqindakı tezisi rədd etmək üçün ən yaxşı
dəlildir. Yəhudilər yaxşı bilirlər ki, vaxtilə burada filistin
tayfaları (ölkənin adı onlarla bağlıdır) yaşamışlar və Fələstinə olan
tarixi mənsubiyyət də onlara məxsusdur. Ona görə də sionistlər ölkənin
adını dəyişdirib, “Fələstin” sözünü “Erest İsrail” –İsrail ölkəsi, torpağı başqa sözlə,“ yəhudi xalqının vətəni”
adlandırmışlar. İsrail dövlətinin 1948-ci il mayın 14-də qəbul olunmuş
“İstiqlaliyyət bəyannaməsi”ndə elə bu cür qeydlər aparılmışdır. “İsrail
ölkəsi yəhudi xalqının yarandığı yer olmuşdur”. Fikir verin: “İsrail ölkəsi”.
Yəhudilərin
Fələstin ərazisində məskunlaşmasından çox-çox əvvəl, yəni təqribən
IV-II minillikdən, hətta daha uzaqlara gedən dövrlərdən orada arami,
xanain, amori və öz dövlətləri olan başqa böyük tayfalar yaşamışlar.
Fələstin 637-640-cı illərdə xəlifə Ömər ibni Xəttabın qoşunları
tərəfindən zəbt olunmuş, uzun sürən assimilsiyaya prosesi nəticəsində
buradakı tayfalar-əsasən arameylər, ərəblərə qaynayıb-qarışmış, ərəb
dilini tamamilə mənimsəmiş və İslam dinini qəbul etmişlər. Qeyd edək
hələ İslamdan xeyli əvvəl Fələsdində və Suriyada həmin tayfalara mənsub
olan bəzi qəbilələr xiristian dinini qəbul etmişdi.
rəb
ilhaqından sonra həmin qəbilələr İslam dinini qəbul etməmiş, lakin
onlarda demək olar ki, tamamilə ərəbləşmə prosesləri getmiş və hazırda
Livanda, Suriyada və Fələstində yaşayan xristian ərəblər onların
nəslindəndir.
Beləliklə, VII-VIII əsrlərdə həmin tayfaların
assimilyasiyasından yaranan yeni etnik birlik-Fələstin ərəb xalqı ərəb
dünyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş və lap erkən tarixi mənsubiyyət
hüquqları da bir mənalı şəkildə onlara məxsusdur. Lakin siyasi
sionizmin yaranması və onun tətbiqat mərhələsinə keçməsi ilə Fələstin
ərəb xalqı ən dəhşətli təqiblərə və genosid siyasətinə məruz qalmış,
tam hüquqlu olmalarına baxmayaraq, tamamilə hüquqsuz xalq səviyyəsinə
salmışlar.
Siyasi sionizmin mənəvi atası və siyasi rəhbəri Avstriya jurnalisti Todor Hertsi hesab olunur. O, 1896-cı ildə buraxılmış “Yəhudilərin dövləti”
adlı kitabçanın müəllifidir. Ancaq sionizmin ideoloji prinsipləri və
tələbələri daha əvvəl meydəna gəlmişdir. Hertsldən üç il əvvəl Naton
Bimbaum adlı birinin, ondan daha əvvəl isə Mezes Qess (1812-1875) adlı
başqasının bu məsələyə dair, yəni Fələstində yəhudi dövlətinin
yaranması ilə yəhudi məsələsini həll etmək haqqında kitabçalar
çıxmışdır. Lakin sionizmin ideoloji və siyasi əsaslarını
sistemləşdirdiyi və onun təşkilatçısı olduğu üçün Teodor Hertsl
sionizmin banisi kimi qəbu olunur. T. Hertsl bildirirdi ki, yəhudi
məsələsinin ərazi siyasi baxımından həllinin yeganə yolu dünyanın
müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş yəhudiləri “öz” ərazilərində
cəmləşdirmək və orada müstəqil dövlət yaratmaqdır. Elə 1897-ci ildə
Bazeldə çağırılmış Ümumdünya Sionist Təşkilatı (ÜST) I Konqresinin
qəbul etdiyi proqramda da deyilirdi ki, sionizmin məqsədi “Fələstində
yəhudi xalqının milli ocağı”nı yaratmaqdır. Sionist ekstremistlər,
sonralar daha irəli gedərək bunu “Nildən Fərata qədər böyük İsrail dövləti” yaratmaq şəklində dəyişdirdilr.
eyd
etmək lazımdır ki, ilk vaxtlar T.Hertslin siyasi proqramı yəhudi
burjuaziyasının müxtəlif qrupları tərəfindən eyni şəkildə qarşılanmadı.
Bu onunla bağlı idi ki, həmin dövrdə imperialist dövlətlərin sinfinin
ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş yəhudi mənşəli iri kapitalistlərin əsas
məqsədi hələ İngiltərə, Almaniya, Fransa, ABŞ və s. kimi ölkələrin
iqtisadi və siyasi həyatnda öz mövqelərini möhkəmlətmək idi. Fələstində
yəhudi dövləti yaratmaq ideyası, hətta burjuamillətçi mövqeydən çıxış
edən yəhudi kapitalistləri tərəfindən də şübhə ilə qarşılandı.
Ancaq “Balfur bəyannaməsi”ni
elan edilməsi ilə imperialist dövlətlər tərəfindən sionistlərin
Fələstinə tələbləri təstiq edildikdən sonra T.Hertslin ideyalarını iri
yəhudi burjuaziyası müdafiə etməyə və həyata keçirməyə başladı. Məlum
olduğu kimi, 1917-ci il noyabrın 2-də elan edilmiş və o dövrdə
İngiltərənin xarici işlər naziri Balfurun adı ilə bağlı olan həmin
bəyannamədə bildirilir ki, İngiltərə Fələstində milli yahudi ocağı
yaradılmasına razıdır, həm də bu zaman elə etməyə çalışacaqdır ki,
Fələstindəki qeyri-yahudi icmaların dini və mülki hüquqlarına heç bir
xətər dəyməsin. Bununla da İngiltərə höküməti “Fələstində yahudi
xalqının milli ocağı”nın yaradılmasına kömək etməyi rəsmi surətdə öz
üzərinə götürdü. Az sonra ABŞ prizdenti Vilson öz hökümətinin “Balfur bəyannaməsi”ni tamamilə bəyəndiyini bildirdi.
920-ci
ildə İngiltərə ABŞ-ın köməyi ilə Millətlər Cəmiyyətindən Fələstin
üzərində mandat hüququ aldı və yəhudilərin kütləvi köçürülməsi qəbul
olundu.
Lakin həm Fələstin əhalinin yaşayış səviyyəsi və iqtisadi
Avropa, Amerika və hətta asiyada yahudilərin yaxşı yaşaması, həm də
artıq yaşadıqları yerləri öz vətənləri kimi görmələri onların Fələstinə
kütləvi köçməsini məhdudlaşdırdı. Bu isə sionist rəhbərlərini narahat
edən çox ciddi məsələ idi. Çünki əgər Fələstin ərazisində yəhudilər
çoxluq təşkil etməsəydi, orda “yəhudi dövləti”nin yaradılması
da mümkün olmayacaqdı. Yəhudilərin Fələstinə kütləvi köçməsi
reallaşdırmaq məqsədilə II Dünya Müharibəsində sionizmin rəhbərlərindən
Katsner ilə cəllad Adolf Eyxman arasında əldə ediliş gizli saziş
nəticəsində Macarıstandan bir qrup sionist rəhbər ailəvi surətdə çıxıb
gedə bilmiş, lakin bunun müqabilində 450 min yerli yəhudinin məhv
edilməsinə razılıq vemişdi. Sionizm rəbərləri “yəhudi dövləti” yaratmaq
naminə yüz minlərlə yəhudini qurban verməyə və iperializmin ən mənfur
qüvvəlri ilə əmakdaşlıq etməyə hazır idilər. Lakin bütün bunlara
baxmayaraq, 1920-1947-ci illər ərzində Fələstinə köçüb gələn
yəhudilərin ümumi sayı 600 min nəfərdən çox deyildi. Eyni zamanda
Fələstin ərəbləri sayca yəhudilərən ikiqat çox idilər. Belə bir məqamda
sionist rəhbərləri “yəhudi dövləti”ni qurmaqla Fələstin ərəblərinə
qarşı genosid siyasətini həyata keçirməyə və öz mövqelərini tamamilə
möhkəmlətməyə tələsirdilər.
II Dünya Müharibəsində-1942-ci ildə
mayın 11-də Bitmar proqramı qəbul olundu. Bu proqram yəhudi dövləti
yaratmaq, yəhudilərin Fələstinə immiqrasiyasına hədd qoymamaq, yerli
yəhudilər olan işuva ordusu yaratmaq tələblərini irəli sürürdi.
Beynəlxalq sionist təşkilatının nümayəndələri isə kapitalist dövlətləri
ilə danışıqlar aparır, yeni ağaları-ABŞ imperializmi köməyi ilə
vəziyyətlərini qüvvətləndirməyə çalışırdılar. II Dünya Mühribəsi
dövründə sionistlər ABŞ-da o dərəcədə qüvvətlənə bildilər ki, müharibə
qurtaran kimi Fələstinin statusu məsələsinin həllini tələb etdilər. Həm
də bir şərtlə-Fələstin, yəhudi dövlətinə çevrilməlidir.
Sössüz ki,
bu şərt nə Fələstin ərəblərini, nə də qonşu ərəb ölkələrini razı sala
bilməzdi. Ərəblər Fələstində ancaq ərəb dövlətini yaratmağı tələb
edirdilər. Vəziyyət kəskinləşdi və Fələstin məsələsi Birləşmiş
Millətlət Təşkilatının müzakirəsinə verildi. 1947-ci ilin noyabrın
29-da BMT Baş Məclisi Fələstində iki müstəqil dövlət-ərəb və yəhudi
dövlətləri yaratmaq haqında 181 nömrəli qərar qəbul etdi. İngiltərə
mandatını müddəti 1948-ci ildə avqustun 1-də qurtardığından həmin günə
qədər ingilis qoşunları Fələstindən çıxarılmalı idi. Fələstin
ərazisində hər iki dövlətin yaranması isə həmin il oktyabrın birinə
kimi rəsmən elan olunmalı idi.
Ingiltərə höküməti isə bir qədər də
“irəli” getdi və 1948-ci il mayın 11-də bildirdi ki, mandatlıq mayın
15-dən etibarən qüvvədən düşəcəkdir. Mayın 14-dən 15-nə keçən gecə isə “yəhudi Agentliyi”nin
yaxından iştirakı ilə Fələstindəki Yəhudi Milli Şurası “İstiqlaliyyət
bəyannaməsi”ni elan etdi və İsrail yəhudi dövlətinin yaradıldığını
bildirdi. Təbiidir ki, bu cür siyasi çeviklik Fələstindəki sionist
mərkəzlərinin uzunmüddətli, düşünülmüş və planlı fəaliyətin, onların bu
işə, məhz həmin günə hərtərəfli hazırlığının nəticəsi idi.
Beləliklə,
Yaxın Şərqdə BMT-nin “xeyr-dua”sı və imperiya dövlətlərinin, xüsusilə
ABŞ və İngiltərənin dəstəyi ilə yeni münaqişə ocağı yarandı və buda
1948, 1956, 1967 və 1973-cü illər müharibələri nəticəsində zorla
qovulmş, əmlakından və hər cür yaşayış vəsaitindən məhrum olmuş, haqqı,
insanlıq ləyaqəti tapdanmış, ac-yalavac, dilənçı kökündə yad ölkələrə
səpələnmiş yüz minlərlə qaçqının insanı dəhşətə gətirən misgin həyat
yaşamasına, sionizmi rəsmi dövlət səviyyəsinə qaldıran İsrailin
Fələstidən kənarda, Misirin, Suriyanın və İordaniyanın xeyli
torpaqlarını işqal etməsinə səbəb oldu.
İsrail dövlətinin yarandığı ilk gündən sionist liderləri işqalçılıq siyasəti yeritmiş, “bütün dünyanın yəhudilərinin buraya cəmlənməsini”
Siyasi sionizm yrandığı dövrdən
imperializmlə əlbir olmuş, ona arxalanmış, həmçinin imperialist
dövlətlər də regionun strateji üstünlüklərini ələ keçirmək,
ərəb-müsəlman neftinə sahibkarlıq etmək, müsəlman dövlətlərinin vahid
cəbhəsinin yaranmasına mane olmaq üçün sionizmdən, onun “böyük İsrail dövləti”
doktrinasından istifadə etmişdir. Belə ki, sionizm siyasi bir cərəyan
kimi T.Hertsi başda olma, alman imperializmi ilə əməkdaşlıq edən
liderlər tərəfindən yaransa da, “Balfur bəyannəməsi”nin
elan edilməsindən sonra yeni ağa – ingilis imperializmi ilə beynəlxalq
sionizmin ittifaqı bərqərar olmuşdur. Beləliklə də I Dünya Müharibəsinə
qədər ÜST-də hökmranlıq edən almanpərəst sionitlərin nüfuzu xeyli
zəifləmiş və bunun əksinə, yəhudi mənşəli ingilis burjuaziyasının
mənafeyini güdən və ingiltərəyə meyl göstərən sionist liderlər
həlledici mövqeyə yiyələnmiş, təşkilatın rəhbər orqanlarında əsas
vəzifəliləri əllərinə keçirmişlər. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş
Ştatları da yeni sionist mərkəzlərindən birinə çevrilirdi. Qüvvətlənən
Fələstin sionistləri X.Veysman başda olmaqla, İngiltərəyə meyl göstərən
liderləri sıxışdırmağa cəhd göstərir və bu zəmində ABŞ-la, ordakı
sionist qüvvələri ilə əməkdaşlığı gücləndirirdilər. Beləliklə, Fələstin
və ABŞ sionistlərinin dərin ittifaqı yaranırdı. Heç də təsadüfü deyildi
ki, II Dünya Müharibəsi dövründə beynəlxalq sionizmin mərkəzi ABŞ-a
köçürmüşdür. Qeyd edək ki, beynəlxalq sionizmin mərkəzinin ABŞ-a
köçürülməsi xüsusunda sionist liderləri arasında fikir ayrılığı
olmasına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların müharibə ərəfəsində öz
mövqelərini gücləndirməsi, onun beynəlxalq nüfuzunun artması onlarıda
bu işə sövq etdi. Fələstin sionistlərinin lideri və İsrailin ilk baş
naziri olmuş D.Ben-Qurion sonralar bu haqda belə yazırdı: “Mən
inanırdım ki, Fələstindən kənarda bizim başlıca fəaliyət meydanımız
İngiltərə yox, ABŞ olmalıdır. Çünki işuvadan (yerli yəhudi icması)
sonra bizim sərəncamımızda Amerika yəhudi icması və ordakı sionist
hərəkatı qədər başqa kəsirli silahımız yoxdur”.

ütün
bunlar onu göstərir ki, beynəlxalq aləmdə qüvvələr nisbətinin
dəyişməsinə əsas sionizm öz çirkin məqsədlərini imperialist dövlətləri
vasitəsilə həyata keçirir. Sionizm təcrübəsi sübut edir ki, bu qorxulu
cərəyan öz fəaliyətini bir ölkənin, hətta bir regionun hüquqlarıyla
məhdudlaşdırmır, o geniş beynəlxalq aləmdə, ümumdünya miqyasında əl-qol
açmaqla səy göstərir. Bu, birinci növbədə onun imperializmin tərkib
hissəsi olması ilə izah edilməlidir.
II Dünya Müharibəsinin
axırlarında dünyada iri yəhudi kapitalistlərinin həm sayca, həm də
iqtisadi qüdrətcə ən mühüm dəstəsinin ABŞ-da mərkəzləşməsi şəraitində
sionizm tamam ABŞ-ın himayəsinə keçdi və bununla əlaqədar olaraq
demokratlar və respublikaçılar partiyalarının qurultayları (1944-cü il)
sionistlərin “yəhudi dövləti” yaratmaq tələblərini müdafiə etdi. Bunun
ardınca ABŞ konqresinin hər iki palatası buna uyğun qətnamələr qəbul
etdi və sionist lobbilərlə prezident Trumen höküməti arasında yaxın
əlaqə yarandı. Gələcək yəhudi dövlətinin ABŞ-a canla-başla xidmət
edəcəyini vəd edən sionistlər 1947-1948-ci illərdə BMT-də Fələstin
məsələsinin müzakirəsi dövründə xüsusi fəallıq göstərdilər. Bir cəhədi
qeyd edək ki, məhz həmin dövrdən etibarən bu partiyalar bir-birini
tənqid edərkən və ya həyta keçirdikləri işləri seçicilər qarşısında
nümayiş etdirərkən yəhudilər barəsində, İsrail barəsində gördükləri
tədbirləri xüsusi olaraq nəzərə çatdırırdılar. Bu da təsadüfi deyildir.
Belə ki, ABŞ-da resbublikaçılar partiyasının bütün seçkiqabağı
fondlarının təqribən 40-faizini və demokratlar partiası fondlarının
təqribən 60 faizini sionistlərin kapitalı təşkil edir. Lakin təbiidir
ki, qeyd olunmuş faiz hansı partianın “İsrail və sionizm uğrunda” daha
çox cəhd etməsi nisbətində dəyişir və məhz buna görə bu partiyalar
seçki qabağı təbliğat-təşviqat zamanı həmin istiqamətə bir növ yarışa
girişirlər. Ümumiyyətlə , II Dünya Müharibəsi dövründən bu günə qədər
senatorların və konqresmenlərin böyük əksəriyyəti (demakratlar,
respublikaçılar, liberallar və mühafizəkarlar) İsrailpərəst məzmunlu
bütün qətnamələri qətiyyətlə müdafiə edir və uzun müddətdir ki,
konqresdə bir növ İsrailpərəst koalisiya fəaliyyət göstərir.
Sionizm,
ABŞ-ın siyasi həyatını demək olar ki, tamamilə əlinə keçirdiyi üçün
İsrailə axan kulli miqdarda vəsaitin xeyli hissəsi, hərbi yardım kredit
və s. şəklində ABŞ höküməti tərəfindən verilir. Vəsaitin çox hissəsi
hərbi xərclərə, ilk növbədə silah alınmasına sərf olunur. ABŞ İsrailin
təcavüzkarlıq siyasətini həyata keçirməsinə yalnız silah verməklə kömək
etmir, eyni zamanda onun özünün hərbi sənayesinin yaratmasına yardım
göstərir.
urada diqqəti olduqca xarakter bir cəhətə yönəltmək
istərdik: İsrail dövləti yaranandan sonra inhisarçı yəhudi
burjuaziyasının kapitalist aləminin iqtisadiyyatında öz nüfuzunu
möhkəmlətmək uğrunda mübarizəsində sionizm getdikcə daha böyük rol
oynamğa başlamışdır. Bu da təsadüfi deyildir. Çünki sionistlərin
fəaliyyəti təkcə yəhudilərin yox, ümumiyyətlə beynəlxalq inhisarçı
burjuaziyanın mənafeyinə xidmət edir. Məhz sionizm İsrail beynəlxalq
inhisarçı burjuaziyanın Yaxın Şərqin, Asiyanın və Afrikanın təbii və
maddi ehtiyatlarını istismar etmək, öz gəlirlərini artırmaq üçün
kapital ixracını artırmasına imkan yaradır. Buna görə də sionizm və
“yəhudi məsələsi” adlandırılan məsələ yəhudi burjuaziyası üçün təkcə
böyük gəlir mənbəyi və beynəlxalq maliyə-sənaye inhisarlarının yeni
müstəmləkəçilik siyasətini pərdələmək üçün lazım deyildir; bu, həm də
yəhudi burjuaziyasının müxtəlif nümayəndələrin öz aralarında və eləcə
də qeyri yəhudi mənşəli inhisarçı burjuaziyanın qruplaşmaları ilə
yekdilliyə gəlməsi və birləşməsi üsuludur. Bunu biz əyani şəkildə
1967-ci ildən bəri müntəzəm olaraq Qüdsdə keçirilən, əsasən yəhudi
mənşəli iri maliyyəçilərinin və sənayeçilərin beynəlxalq iqtisadi
konfranslarının timsalında görürük. Qərbdə “milyonerlər konfransı”
adlandırılan Qüds toplanışlarına Avropa, Amerika, Asiya və Afrikanın
müxtəlif müxtəlif ölkələrindən təqribən 400-500 nəfər yəhudi milyoneri
iştirak edir. Bunların da yarısına qədəri amerikanyəhudi
burjuaziyasının nümayəndələrindən ibarətdir. Konfransda həlledici söz
də məhz onlara məxsuzdur. Qüds konfranslarının əsas məqsədi İsrailə
yardım etməkdir. Bunun üçün “milyonerlər konfransı”nın daimi aparatı
yaradılmışdır. Aparatın mərkəzi əlaqələndirmə orqanı İsrail baş
nazirinin yanında yaradılış Kapital Qoyuluşu və İnkişaf Şurası, yaxut
konfransların İcraiyyə Komitəsidir. Buraya ABŞ, Kanada, Qərbi Avropa,
İngiltərə, CAR, Latın Amerikası, Cənubi və Cənubi Şərqi Asiya və
Avstraliyanı təmsil edən səkkiz məhəlli şuranın nümayəndələri
daxildilər.
uranın nəzərində on beş komitə vardır ki, onlar da
İsrailin müxtəlif nazirlikləri ilə əlaqə zəminində müxtəlif sahələr
üzrə kapital qoyuluşunu tənzim edirlər. Beləliklə, görürük ki, Qüds
konfransları sionizmin daimi fəaliyyət göstərən beynəlxalq
korporasiyasıdır və o, ABŞ, İsrail və digər kapitalist ölkələrdəki
yəhudi bujuaziyasının yüksək dairələrinin təcavüskarlıq planlarını
həyata keçirməyə xidmət edir.
Sionizmin təcavüzkarlıq planlarının
maliyyələşdirilməsində digər beynəlxalq və milli sionist təşkilatları
da yaxından iştirak edirlər. Həmin təşkilatlar İsrail dövləti
yaranandan bəri ona milyardlarla ABŞ dolları məbləğində yardım
göstərmişlər. Amerika sionistləri bu sahədə də xüsusilə fərqlənmişlər.
Belə ki, sionist təşkilatlarının İsrailə etdiyi maliyyə yardımının 80
faizi onların payına düşür. Çünki dünyanın ən güclü yəhudi icması və
sionis təşkilatları ABŞ-da yerləşir. Amerika sionist təşkilatları
içərisində ən irisi “Birləşmiş yəhudi çağırışı” təşkilatıdır. ABŞ-dan
İsrailə göndərilən sionist yardımının 75 faizi bu təşkilatın payına
düşür. Bu təşkilatdan başqa ABŞ-da “Yəhudi milli fondu”, “İsrail təhsil
fondu”, “Amerika-İsrail mədəniyyət fondu”, “Ezra Tora fondu”, “Veysman
institutunun Amerika komitəsi” və s. fond və təşkilatları da qeyd etmək
olar.
ionistlər təkcə siyasi və iqtisadi cəhətdən deyil, həm də
ABŞ-ın yazılı və elektron media orqanlarına çox böyük təsir və müdxilə
imkanları baxımından hakim mövqedədir və məhz buna görə çox zaman
“informasiya müharibəsi”ndə öz məqsədlərinə nail olurlar. Sionist
təşkilatlar ABŞ-da çox böyük tirajla 420 jurnal və bulleten, “New York
Times” qazeti başda olmaqla 100-dən çox qəzet nəşr edirlər. Ən çox
tirajla çıxan jurnalların sırasına “Xadassa”, “Amerika zayonist”, “Cuşi
press”, “Neşil Cuşi maisli” jurnalları daxildir. Yəhudi tələbləri
60-dan çox jurnal və qəzet buraxırlar. Bununla yanaşı sionist
təşkilatları ABŞ mətbuatının və ABŞ televiziya proqramlarının xeyli
hissəsinə nəzarət edirlər.
BŞ-ın ümummilli mətbuat nəşrlərinin 70
faizi, bütün televiziya proqramlarının 80 faizi sionistlərin nəzarəti
altındadır. ABŞ-da nəş edilən jurnalların təqribən 50 faizinə, bütün
radiostansiyalarının 50 faizinə, ABŞ-ın xaricdəki mətbuat müxbir
məntəqələrinin 75 faizinə sionistlər nəzarət edirlər. ABŞ-ın başlıca
teleradiokorporasiyaları olan Si-bi-es, Ey-bi-si və En-bi-si sionist
dairələrinin təsiri altındadır.
Kütləvi informasiya vasitələri
üzərində nəzarəti gücləndirən sionistlər ABŞ-da ictimai rəyə
istədikləri istiqaməti verməyə çalışırlar. Hətta sionizmin tənqidinə və
ifşasına, yaxud Yaxın Şərq haqqında həqiqətə həsr edilmiş kitabların
bütün tirajı sionist təşkilatı tərəfindən alınır və məhv edilir.
İctimai
rəyin formalaşmasına mühüm vasitə olan kino sənayesi, estrada, klublar,
teatrlar və s. başlıca olaraq sionistlərin təsiri altındadır.
merikada
və dünyada mətbuatdan daha təsirli bir təbliğat vasitəsi olan Hollivud
kino sənayesi sionizmin nəzarəti altındadır. 1913-cü ildən yaranmağa
başlayan Hollivudun ilk rəhbəri Cessi Laski, Cesil b. de Mil və Samuel
Qoldvinin yəhudi-sionist olmasına heç bir şübhə yoxdur. Hollivud
filimlərindən bir çoxu öncə, Amerikadakı və dünyadakı antisemitizmə
(yəhudi əleyhdarlığı) sionizmə müvafiq olaraq əks təbliğat apardı,
sonra da açıq-aşkar “İsrail” propaqandasının etməyə başladı.
“Amerikanın
səsi” radiostansiyası məlum olduğu kimi ABŞ hökümətinə məxsusdur və
Mərkəzi Kəşfiyyat idarəsi (MKİ) ilə çox sıx əlaqədə fəaliyət göstərir.
Müxtəlif dillərdə ABŞ-ın imperialist maraqlarının təbliğatında xüsusi
rol oynayan bu kəşfiyad idarəsində də sionistlər kök salmış və burada
öz mövqeylərini ildən-ilə möhkəmləndirirlər.
Dünya ağalığı iddiası
ilə çıxış edən, xalqların jandarmı rolunu oynayan ABŞ-ın sionizmin
başlıca dayağı rolunu oynaması təsadüfi deyildir. Bu ölkədə sionizmin
iqtisadi, təşkilat və sair mövqeləri və imkanları hazırda yəhudi
burjuaziyasının, ABŞ-ın hakim dairələrinin İran, Suriya və Şm. Koreya
kimi “itaətetməyən” müstəqil siyasət yürüdən dövlətlərə, xüsusilə
İsrailə təhlükə yarada biləcək rejimlərə qarşı daha kəskin və daha
azğın siyasət xətti tətbiq etməklə böyük rol oynayır. Əslində ABŞ-da
dərin kök atmış sionizm bu ölkənin daxili və xarici siysət xəttinin
formalaşmasına və onun istiqamətinə ciddi təsir göstərmək imkanına
malikdir.
BŞ hökümətinin inperialist siyasəti, ABŞ-dakı
sionistlərin azğın fəaliyyəti dünyada gərginliyin zəiflədilməsinə,
sülhə, tərksilaha, xalqların əmin-amanlığına qarşı çevrilmiş çox
təhlükəli istiqamət almışdır.
İperializmə xidmət edən,
imperializmə və iri beynəlxalq kapitala arxalanan sionizm bu gün
imperializmin qlobal planlarına başlıca hüquqi vasitələrindən birinə
çevrilmişdir.
əsas məqsəd elan etmiş, İsraili yəhudilərdən ibarət çox milyonlu
əhaliyə və müvafiq sərhədlərə malik dövlət kimi görmək istəmişlər.
Mövcud sərhədlər sionist liderləri heç vaxt təmin etmirdi. İsrailin ilk
baş naziri D.Ben-Qurion deyirdi: “Dövlət İsrail torpaqlarının yalnız
bir hissəsində yaranmışdır” (sitatlar məqalənin sonunda verəcəyimiz
mənbələrdən götürülmüşdür). İsrailin digər baş naziri Minahim Begin isə
həyasızcasına belə dyirdi: “İsrail dövləti yaranmışdır, ancaq biz
unutmamalıyıq ki, ölkəmiz hələ tam azad olmamışdır. Mübarizə davam edir
və siz görəcəksiniz ki, məhz yəhudi silahı yəhudi dövlətinin
sərhətlərini müəyyənləşdirəcəkdir... Allahın bizə verdiyi ölkə
vahiddir. Onu parçalamaq cəhdləri nəinki cinayətdir, həmdə küfrdür...
Kim bizim bütün vətənə olan hüququmuzu tanımırsa, o bizim vətənin hər
hansı parçasına olan hüququmuzu da tanımır. Biz heç zaman öz təbii
hüququmuzdan imtina etməyəcəyik. “Təbiidir ki, Nildən Fəradə qədər
böyük israil dövləti” xülyasında qaynaqlanan bu doktrina açıq
təcavüzkarlıq xarakteri daşıyır və İsrailin rəsmi mövqeyini əks
etdirir. Bu həm də BMT-nin Fələstində iki dövlət yaratmaq haqqındakı
qətnaməsinə daban-dabana ziddir
.
Mənbələr:
1. ABŞ-ın siyasi həyatında sionizmin rolu; Z.Abdullayev
. Sionizm imperializmə xidmət edir; Z.Abdullayev, R.İsmayılov
3. Fələstin məsələsi və sionizm; H.Əliyev
4. Beynəlxaq sionizm və İsrail; R.İsmayılov
5. Orta şərqdə savaş; V.Evsal.
Əvvələ qayıt Aşağa gitmek
İstifadəçi mə`lumatlarına bax http://green.4rumer.com
 
Sionizm nədir?
Əvvələ qayıt 
1 səhifə (Cəmi 1 səhifə)

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdakı ismarıclara cavab verə bilməzsiniz.
only rock :: additonal information-
Keç: