only rock

for rocker
 
AnasayfaTakvimMVSAxtarİstifadəçi siyahısıİstifadəçi qruplarıQeydiyyatdan keçinGiriş

Paylaş | 
 

 SATANİZM İDEOLOGİYALARI- MASONLUQ,FAŞİZM və KOMUNİZM

Aşağa gitmek 
MüəllifIsmarıc
Admin
Admin
avatar

İsmarıc sayı : 65
Kayıt tarihi : 26/08/10

Yeni mövzuMövzu: SATANİZM İDEOLOGİYALARI- MASONLUQ,FAŞİZM və KOMUNİZM   B.e. Sen. 06, 2010 1:20 am[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

MASONLUQ

Mason sözü Fransızca "divar ustası"
mənasını verən maçondan gəlir. Masonlara farmason və ya franmason da
(fransızca sərbəst divarçı) deyilir. Bir təşkilat olaraq dünya
hegemonluğunu öz idarəsi altına almağı hədəfləyən gizli bir yəhudi
idealogiyasıdır.


Masonluq, Roma kralı Herodot
(ö.44) tərəfindən qurulmuşdur. Ona Keram Apiud və Moab Lome adında iki
yəhudi kömək etmişdir. Masonluq ilk günlərindən etibarən hilə, tələ,
yalan kimi vasitələrlə fəaliyyət göstərmiş, qorxu salmaq məqsədilə bir
çox simvollar və adlar seçib bunlardan istifadə etmişdir.

Qüdsdəki
Süleyman məbədi masonların müqəddəs məkanları sayılır. Bu məbədin
memarı qəbul edilən Hiram usta da masonluğun piri sayılır.

Masonlar Allaha, Peyğəmbərlərə, qeybə inanmırlar və bütün bunları ağılsızlıq sayırlar. Onlar
yəhudilər xaricində olan millətləri kiçik cəmiyyətlər şəklində bölüb,
onların davamlı olaraq bir-biriləriylə müharibə etmələrini istəyirlər.
İnsanlar üçün vacib olan əxlaqi, fikri və dini dəyərləri yıxıb,
bunların yerinə anarxiyanı, dinsizliyi, əxlaqsızlığı yayırlar. Masonlar
cəmiyyətin aşağı təbəqəsinə rüşvət və yüksək mövqe vəd edib, onların
masonluğa girmələrini təmin edirlər. Lakin bu idealogiyaya daxil
olduqdan sonra oradan çıxmaq qeyri-mümkündür. Onlar həmin insanları öz
təsirləri altında saxlamağı bacarırlar və istədikləri əmrləri onlara
verirlər. Masonluğa daxil olmaq istəyən insanın qarşısına vacib şərtlər
qoyulur: dini, əxlaqi və milli normalardan ayrılması və özünü
bütünlüklə masonluğa həsr etməsi. Masonlar ümumiyyətlə evlilik
bağlarının çökməsini istəyirlər. Evlilik onlar üçün vacib sayılmır.
Onlar qadınları bir vasitə kimi görürlər. Xüsusən də müsəlmanlar
arasında olan artımın və onların nüfuzlarının genişlənməsinə qarşı
güclü fəaliyyət göstərirlər.


Tarix boyu
masonluq islam cəmiyyətinin başına gələn bəlaların arxa planda
hazırlayıcısı olmuşdur. İslam xilafətinin süqut etməsində, Sultan
Əbdülhəmid xanın taxtdan endirilməsində onların rolu müstəsnadır.
Bundan başqa Fransa inqilabını, bolşevik və İngiltərə inqilablarını da
onlar təşkil ediblər.


Masonlar 3 sinfə bölünürlər:

1. Kiçik korlar: Yeni masonlar.

2.
Krallıq masonluğu: Bu dərəcəyə tamamiylə dinini, vətənini, millətini
inkar edən, bütünlüklə özünü yəhudiliyə həsr edənlər çata bilər.


3.
Beynəlxalq masonlar: Bütün siniflərin zirvəsi hesab olunur. Əksər
nümayəndələri yəhudidir və bunlar bir neçə nəfərdən ibarətdir.
İmperatorları, kralları və dövlət başçılarını idarə edirlər.


Masonlar bir-birlərinə "biradər", mason olmayana da "xarici" deyirlər.

Onların ən qədim kitabları Dr.Jones Andersonun yazdığı 1723-cü ildə nəşr olunan "Qanunlar" adlı kitabla, 1734-cü ildə nəşr olunan David Kasliyə aid "Vəsiyyətlər" adlı kitabdır.Masonluqla satanizm arasında bir çox oxşar cəhətlər vardır:

1. Hər iki idealogiya yəhudi köklüdür. Bunların hər ikisinin arxasında yəhudi cəmiyyəti dayanır.

2. Hər ikisində Tanrı məfhumu inkar edilir. Onlar Darvinin "Təkamül nəzəriyyəsi" ni əsas götürürlər. Bundan başqa heç bir inanc əsaslarına inanmırlar.

3.
Bunların hər ikisi dünya hegemonluğunu əldə saxlamaq üçün bütün
qüvvələrini sərf edirlər. Masonluq demək olar ki müəyyən qədər bu
nəaliyyəti əldə etmişdir. Amma satanizm hələ ki bu mövqeni əldə
etməmişdir.


4. Satanizm və masonluğun əsas
hədəfi insanlara zülm etmək, əxlaqi, dini və fikri dəyərləri pozmaq,
dinsizliyi və əxlaqsızlığı cəmiyyətə təbliğ etmək, müharibələr, terror
aktları, soyqrımlar təşkil etməkdir. Hər iki idealogiya bu işin
öhdəsindən çox məharətlə gəlir, əsasən də satanizm dinsizlik və
əxlaqsızlığın yayılmasında üstünlük təşkil edir. Artıq bir neçə ildir
ki, hər iki idealogiya öz təbliğatlarını açıqcasına bir çox internet
saytlarında, jurnallarda, reklam çarxlarında genişləndirirlər.Faşizm

Faşizm
də satanizm kimi təməl fəlsəfəsini sosyal Darvinizmə dayandırır.
Faşizmə görə dünya fərqli irqlər arasındakı bir mücadələ meydanıdır.
Qan tökmək, müharibə etmək, digər insanlara dərd çəkdirmək faşistlərin
nəzərində müqəddəs bir vəzifə, həm də bir zövqdür.


Faşizm
və satanizm arasındakı ortaq nöqtələrdən biri, XIX əsrin ateist və din
düşməni fəlsəfəçilərindən olan Nitşeyə qarşı böyük hörmətləridir.
Nitşe, bütün ilahi dinlərə qarşı nifrət dolu yazılar yazmış, özünü "Dəccal"
olaraq tanıtmış və ağlını itirərək ölmüşdür. O, yazılarında sevgi,
mərhəmət, yaxşılıq kimi əxlaqi məziyyətlərin yerinə dünyada pisliyin
hakim olmasını və yalnız güc sahiblərinin hegemonluq etməsinin
tərəfdarı olmuşdur. Nitsenin fikirlərini müdafiə edənlərin başında
Nazilər gəlməkdədir və bu gün neo-Nazi qrupları Nitşe fəlsəfəsini
tədris edirlər.


Nitşe ümumiyyətlə satanist bir
mütəfəkkir olaraq qeyd olunur və Laveyin Nitşenin fikirlərindən
faydalandığı şübhəsizdir. Satanistlər Avropa və Amerikadakı faşist
qruplarla iş birliyi içində olduqlarını açıq şəkildə ifadə edirlər.
Lavey öz əsərlərində Nitşedən çoxlu sitatlar gətirmişdir.


Satanizm və faşizmin ortaq nöqtələrindən biri də "Seçim teoremidir". "Seçim teoreminə" görə,
necə ki sağlam heyvan cütlüyündən yaxşı heyvan cinsləri yaranırsa,
sağlam insan cütlüyündən də sağlam insanlar yaranmalıdır. Bu teoremin
əsas məqsədi əlil və xəstə insanları cəmiyyətdən təmizləməkdir. Nasiz
Almanyasında bu sağlam olmayan məntiq təşəkkül tapanda, on minlərlə
irsi və əqli xəstə olan insanlar insafsızcasına öldürülmüşdür. Satanizm
də bu teoremi özünə qaynaq olaraq götürmüş və fəaliyyəti zamanı bundan
mükəmməlcəsinə istifadə etməkdədir. Satanistlər öz qruplarına insanları
dəvət etdikləri zaman ilk olaraq onların sağlamlıqlarını gözönünə
alırlar. Xəstə insanlar yalnız qurban məqsədilə götürülə bilər. Bu da
faşizm və satanizmin nə qədər geri düşüncəli bir idealogiyalar
olduqlarını sübut edir.


Satanizm və faşizmin
musiqiləri mövzu və ritm baxımından bir-birinə çox yaxındır. Misal üçün
satanist-faşist musiqi qruplarının ən məşhurlarından biri olan Cradle
of Filth (Pislik yatağı) qrupu bütün mövzularını əxlaqsızlıq, iyrənclik
və qaranlıq üzərində qurmuşdur. Qrup üzvləri üzlərinə son dərəcə
qeyri-adi makiyajlar edir və şeytanabənzər qiyafətlər geyinirlər.
Qrupun konsertlərində dinə qarşı böyük hörmətsizliklər edilir və dini
kitablar tamaşaçıların gözü önündə parçalanıb,yandırılır. Qrupun
solisti Marilyn Manson 1995-ci ildə edilən bir reportajda ona təqdim
olunan "təkamül haqqında düşüncəniz nədir?" sualına belə cavab vermişdir:

"Sosyal Darvinizmə inanıram, ümumiyyətlə təkamül nəzəriyyəsinə inanıram, amma yaradılış fikrinə və yaradıcılığa inanmıram."

Bütün
bunlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, faşizm və satanizmin fikirləri
eynidir və hər ikisi bir-birinə hər bir sferadan oxşar olan iki ateist
idealogiyadır.


Komunizm

Satanizmin
qaranlıq dünyasının bir başqa ünsürü, komunizm idealogiyasıdır. Bu
idealogiyanın təməli maddəçiliyə dayanır. Almanyada Karl Marks və
Fredrich Engels tərəfindən yaranmışdır. Lakin düşüncənin ilk
təməllərini Alman yəhudisi Karl Marks (1818-1883) atmışdır. Onun ən
məşhur əsərləri 1848-ci ildə nəşr edilən "Komunist Manifesti" və 1867-ci ildə nəşr edilən "Kapital"dır.
Marks hər bir dinə düşmən münasibəti bəsləyirdi və bu düşmənliyin
altında Marksın satanizmlə əlaqəsi olduğu şübhəsizdir. Vatikan
Universitetinin məşhur tarixçisi Malaçi Martin bu mövzuda belə məlumat
verir:


"Gənclik
dövründə Berlin Universitetində oxuyan Karl Heinrix Marks, kin
duyğusunun üstünlük təşkil etdiyi satanizmə maraq göstərirdi. O gündən
sonra yazdığı şerləri "Oulanem" adlandırırdı. �Oulanem� şeytan mənasını verən mistik bir addır."


K.Marksın
ən yaxın dostu Fredrich Engelsin (1820-1895) komunist idealogiyasının
yayılmasında böyük rolu olmuşdur. Engelsin əsərləri bunlardır:


1. "Ailənin təməli"

2. "Xüsusi mülkiyyətin və dövlətin təməli"

3. "Xəyali və elmi sosyalizm"Bunlardan
başqa Vladimir İliç Lenin, İosif Visarionoviç Stalin və Trotski müəyyən
bir dövr ərzində dünyanı komunizmin əsarətində saxlamışlar.


Komunizm Tanrının varlığını və axirəti tamamilə inkar edir. Maddə hər şeyin təməlidir. Üç şeyə inanırlar: Marks, Lenin və Stalin. Üç şeyi inkar edirlər: Tanrı, din və xüsusi mülkiyyəti.
Bütün dinlərə qarşı çıxırlar, çünki onlara görə din, cəmiyyəti
uyuşduran bir tiryəkdir. Komunistlərin fikrinə görə bütün mallar
cəmiyyətə aiddir və heç bir vərasət qəbul olunmur. Onların inanclarına
görə nə axirət vardır, nə imtahan, nə də savab. Varolan sadəcə bu
dünyadır. Qurani-Kərim Xəlifə Osmanın zamanında uydurulmuş, sonra VIII
əsrə qədər çoxlu dəyişikliyə məruz qalmış və nəhayət cəmiyyəti
uyuşdurmaq üçün istifadə olunmuşdur.


Komunist
düşüncə ailə bağlarını kəsinliklə inkar edir. Onlar əsarətləri altında
olan müsəlman ölkələrində məscidləri dağıdıb, onları əyləncə yerlərinə
çevirirdilər. Müsəlmanların rahat ibadət etmələrinə əngəl olurdular.


Komunizmin ən böyük hədəfi bütün dünyanı öz əsarəti altında saxlamaqdır. Lenin deyir ki: "Dünyanın dörtdə üçünün məhv olması bir şey deyil.Vacib olan qalan dörtdə birinin komunist olmasıdır".

Komunizm
tarixində önəmli yerə sahib olan Michael Bakunin satanistdir. Bakunin
anarxiyanın qurucusu olaraq bilinməkdədir və anarxiya komunizmin
radikal versiyasından başqa bir şey deyil. Dövləti, dini, ailəni və
bütün ictimai dəyərləri yox etməyi hədəfləyən anarxist idealogiyanı
əsas məqsədi hesab edən Bakunin, ilhamını satanizmdən almış və bunu
açıq etiraf etmişdir. Şeytanın Allaha olan üsyanını komunistlərin dinə,
dövlətə və cəmiyyətə olan üsyanına oxşadan Bakunin "İblis bütün
inqilabçıların lideridir" demişdir.


Satanizmlə
komunizmin oxşarlığının bir sübutu da, onların simvollarıdır.
Komunizmin simvolu beşguşəli ulduz içində oraq-çəkicdir. Bu simvol bir
daha komunizmin satanizmdən yararlandığını göstərir. (davamı var)
Əvvələ qayıt Aşağa gitmek
İstifadəçi mə`lumatlarına bax http://green.4rumer.com
SerberuS

avatar

İsmarıc sayı : 13
Kayıt tarihi : 16/02/11
Yaş : 24
Şəhər/ölkə : Cehennem

Yeni mövzuMövzu: Geri: SATANİZM İDEOLOGİYALARI- MASONLUQ,FAŞİZM və KOMUNİZM   Çər. Fev. 16, 2011 4:25 pm

maraqli melumatlardi...etrafimda tanidigim SataniSt ve maSonlar var...onlardanda bu melumatlari eShitmiShdim...
Əvvələ qayıt Aşağa gitmek
İstifadəçi mə`lumatlarına bax
 
SATANİZM İDEOLOGİYALARI- MASONLUQ,FAŞİZM və KOMUNİZM
Əvvələ qayıt 
1 səhifə (Cəmi 1 səhifə)

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdakı ismarıclara cavab verə bilməzsiniz.
only rock :: additonal information-
Keç: